การแข่งม้า

การแข่งม้าเป็นกีฬาขี่ม้าโดยทั่วไปแล้วจะเกี่ยวข้องกับม้าสองตัวขึ้นไปที่มีจ๊อกกี้ขี่ ในระยะทางที่กำหนดสำหรับการแข่งขันมันเป็นหนึ่งในที่เก่าแก่ที่สุดของกีฬาทั้งหมด เป็นหลักฐานเบื้องต้น ที่จะระบุว่าสองคนหรือมากกว่าหรือระยะทาง ได้รับการเปลี่ยนแปลง
อย่างน้อยตั้งแต่สมัยโบราณ การแข่งขันม้าแตกต่างกันไปในรูปแบบและหลายประเทศได้พัฒนาประเพณีเฉพาะของตนเองเกี่ยวกับกีฬารูปแบบต่างๆรวมถึงการ จำกัด การแข่งขันเฉพาะบางสายพันธุ์ การวิ่งข้ามสิ่งกีดขวางหรือข้ามประเทศในระยะทางที่แตกต่างกันในขณะที่บางครั้งม้าแข่งเพื่อการกีฬาเพียงอย่างเดียว ความสำคัญและความสำคัญของเศรษฐกิจ การแข่งขันม้าที่มีการพนันมาเกี่ยวข้อง กิจกรรมในปี 2551 สร้างมูลค่าทางการตลาดทั่วโลกประมาณ 115 พันล้านดอลล่าร์ หลานคนใช้การประเมินแบบแฮนดิแคปซึ้งเป็นผู้กำหนดน้ำหนักสำหรับการแข่งขันปละเลือกการผลงานที่ผ่านมา

ประวัติศาสตร์

การแข่งขันม้ามีประวัติอันยาวนานและโดดเด่นมากได้รับการฝึกฝนในอารยธรรมทั่วโลกมาตั้งแต่ ในสมัยโบราณ ในโบราณคดีบ่งชี้ว่าการแข่งม้าที่เกิดขึ้น ในสมัยกรีกโบราณ โรมโบราณ บาบิโลน ซีเรียและอียิปต์ และยังเป็นส่วนสำคัญของตำนานและเช่นการแข่งขันระหว่างม้าของพระเจ้า โอดินและยักษ์Hrungnirในนอร์สตำนาน

ม้าแข่งเป็นหนึ่งในความนิยมมากที่สุด กีฬาทั้งรถม้าและติดตั้งการแข่งขันม้าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสมัยโบราณในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกกรีก โ้ย 648 bc และมีความสำคัญในอื่นๆ